Dictionary

Potassium Hydroxide

Wodorotlenek potasu, regulator pH, bezpieczny do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Niealergiczny.