Dictionary

Cetyl stearyl alcohol

Alkohol cetylostearylowy w kosmetykach to substancja konsystencjotwórcza, wpływa na lepkość gotowego produktu i poprawia właściwości użytkowe. Stabilizator emulsji.

Alkohol cetylowy został uznany przez ekspertów CIR za bezpieczny składnik stosowany w produktach kosmetycznych.